Moxo Dikkat Testi

MOXO dikkat ölçme testi 6-12 yaş arası çocuklar ve 13-60 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş ADHD-DEHB (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder = Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “online” dikkat ölçme testidir .MOXO , Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği , zamanlama problemi…

Wisc-R Zeka Testi

Testin Türü: Yetenek (zeka) testidir. Uygulanacak Yaş Grubu: 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir. Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir. Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Ölçme aracını uygulayanlar psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji…

Zeka Geriliğinin Tanı Ölçütleri

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından hazırlanan psikiyatrik bozukluk tanı sınıflandırmasında (DSM-IV) belirlenen zeka geriliği (mental retardasyon) ölçütleri şunlardır:  1. Ortalamanın önemli derecede altında zeka işlevselliği: Bireysel olarak uygulanan zeka testinde yaklaşık 70 ya da altında bir zeka bölümünün olması. 2. Aşağıdaki alanlardan en az ikisinde o sıradaki uyum eşzamanlı yetersizliklerin ya da bozuklukların olması: İletişim, kendine…

Yaygın Olarak Kullanılan Projektif Testler

Bir çok projektif test vardır. Ancak ülkemizde en yaygın kullanılan projektif testler, Tematik Algı, SAT, Rorschach Testi, Louisa Duss ve Beier Cümle Tamamlama Testi’dir. Rorschach Testi: 10 mürekkep lekesinden oluşur. Her bir mürekkep lekesi gösterilirken, test olan bireyden, bu lekelerde ne gördüğünü söylemesi istenir. Test olan kişiden, 10 mürekkep lekesini tekrar dikkatle gözden geçirmesi istenir ve her lekenin hangi parçasının…

Okul Fobisi

Okula yeni başlayan çocuk, küçük ve zayıf olduğunun bilincindedir. Çevresinde olan olayların çoğunda kendini yetersiz hisseder. Bu durum küçük çocuğun genelde dış dünyadan korkmasına ve paniklemesine yol açar. Okul çağı ile dış dünyanın kapıları açılmaya başlar ve çocuk kendini ilk kez karşılaştığı ve bilmediği bir ortamda bulur. Çocuk  aile içi güveni ve kurulu düzeni kaybedeceği…

Psikolog İstanbul

İstanbul Bakırköy İlçesinde faaliyet gösteren APAMER Aktüel Psikolojik Danışmanlık Merkezi Sabah 10:00 Akşam 21 saatleri arasında hizmet vermektedir. 0212 466 10 50 numaralı telefondan randevu alarak aşağıdaki konularda profesyonel psikolojik destek hizmeti alabilirsiniz. Aktüel Psikolojik Danışmanlık Merkezinde aşağıdaki konular hakkında profesyonel psikolojik destek alabilirsiniz. Aile ve Çift Danışmanlığı Çocuk Psikolojisi          …