Yaygın Olarak Kullanılan Projektif Testler

Bir çok projektif test vardır. Ancak ülkemizde en yaygın kullanılan projektif testler, Tematik Algı, SAT, Rorschach Testi, Louisa Duss ve Beier Cümle Tamamlama Testi’dir. Rorschach Testi: 10 mürekkep lekesinden oluşur. Her bir mürekkep lekesi gösterilirken, test olan bireyden, bu lekelerde ne gördüğünü söylemesi istenir. Test olan kişiden, 10 mürekkep lekesini tekrar dikkatle gözden geçirmesi istenir ve her lekenin hangi parçasının…

Üstün Yetenekli Çocukların Kişilik Özellikleri

Üstün Yetenekli Çocukların Kişilik Özelliklerinde kişiden kişiye farklılıklar olsa da ön plana çıkan genel özellikler şunlardır. Bağımsız olma özellikleri gösterirler. Bu özellikleri öğrenme etkinliklerinde de görülür. Yüksek amaç ve ideallere sahiptirler. Faaliyetlerini başlatmak için bir dış kuvvete ihtiyaç duymazlar, yani içten denetimlidirler. Yaşamlarındaki olayları denetim altına alabileceklerine inanırlar, kaderci değildirler. Hayal güçlerinin fazla gelişmesi sonucunda, bazıları hayali arkadaşlar oluşturabilir. Bazen…

Zekânın Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

Günlük yaşamda zekâ, genelde tek bir yetenek veya becerinin sivrilmesi biçiminde anlaşılır. Bu hatalı bir düşüncedir. Çünkü zekâ algılama, mantık,hafıza, öğrenme, düşünme gibi pek çok yetenek ve becerinin birlikte kullanımı ile kendini gösterir. Zekâ genel hatlarıyla Thorndike tarafından üç ana farklılık çerçevesinde sınıflandırılmıştır; a) Soyut Zekâ Sembol kullanarak düşünme yeteneğidir. Çocuklukta pek kendini göstermeyen bu zekâ,12 yaş ve…

Kaç Tür Zeka Alanı Vardır?

Howard Gardner, Harvard Üniversitesi ve Boston Üniversitesi öğretim üyesi psikoloji profesörü;  “tek zekâ tipi”ne karşı çıkarak “çoklu zekâ” teorisini ortaya atan ilk bilim adamıdır. (Multiple intelligence terimine “çoklu zekâ” denebilir. Prof. Gardner, zekânın kişiye özgü olduğunu, standart tek bir zekânın olmadığını, onun için de değişik alanlarda “daha zeki” olanların varlığının bilinmesini öneriyor. İnsanın daha başarılı…