[cs_heading column_size=”1/1″ cs_heading_title=”İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Okan Üniversitesi Klinik Sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans Programını bitirerek uzmanlığını aldı” cs_heading_style=”1″ cs_heading_size=”20″ cs_heading_align=”left” cs_heading_divider=”off” cs_heading_font_style=”normal” cs_heading_color=”#753475″][/cs_heading]

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Balıklı Rum Hastanesi’nin Anatolia
ebru-kaplanogluKliniklerinde ve Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde stajlarını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Hematoloji Servis/Polikliniği’nde süpervizyon eşliğinde staj yapmıştır. Staj sonrasında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı’nda Gastroenteroloji Servis/Polikliniği’nden ve Pediatri Polikliniği’nden sorumlu olarak görev almıştır. Bu süreçte yönlendirilen 0-18 yaş arası danışan ve aileleriyle görüşmeler yapmış, zeka ve gelişim testleri uygulamış ve danışmanlık vermiştir. Alman ve İtalyan Hastaneleri’nde haftada bir gün kanser tanısı almış kişilerin oluşturduğu destek  grubunu 2 yıl gönüllü olarak süpervizyon eşliğinde koordine etmiştir. 2014 yılında Okan Üniversitesi Klinik Sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans Programında “Lösemi Tanısı Almış Çocuğa Sahip Ebeveynlerde Yaşam Kalitesi ile Sosyal Destek Algısı Arasındaki İlişki” adlı tezini tamamlayarak uzmanlığını almıştır. İki yıl Bahçeşehir Koleji’nde Psikolog olarak çocukların gelişimini takip etmiş ve ailelere danışmanlık vermiştir. Şu anda özel danışmanlık merkezlerinde çocuk ve ergen danışanları görmektedir.

 

Türk Psikologlar Derneği, İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği ve ÇATED (Çift ve Aile Terapileri Derneği) üyesidir.

ALDIĞI EĞİTİMLER:

 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi. Oyun Terapileri Derneği, Uzm.Psk.Birgül Emiroğlu, 2016.
 • Deneyimsel Oyun Terapisi. Psikoloji İstanbul, Psk.Nilüfer Devecioğlu, 2014.
 • Rorschach ve CAT Testleri İle Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi. Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Dr.Neslihan Zabcı, 2014-2016.
 • Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi. Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Uzm.Psk. Funda Akkapulu Aydın, 2016-2017.
 • Çocuk Değerlendirme Paketi. Türk Psikologlar Derneği, 2012.
 • BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi). POEM, Prof.Dr.Hakan Türkçapar, 2014.
 • Zor Vakalarla BDT. CBT İstanbul, Dr.Leslie Sokol, 2010.
 • Çocuklarla EMDR. DBE, Dr.Joan Lovett, 2011.
 • Boşanma: Öngörülen Kriz Workshop. DBE, William J. Hiebert, 2010.
 • Mindfulness: Anksiyetede Farkındalık Terapisi. BATE, Prof.Dr.Kültegin Ögel, 2014.
 • Proje Geliştirme. Çare Danışmanlık, Kezban Mutlu, 2014.
 • İşimizde Kalite için Etkili İletişim Eğitimi. İ.Ü.Tıp Fakültesi, Prof.Dr.Güler Bahadır, 2011.

 

UYGULADIĞI TESTLER:

 • Rorschach (Mürekkep Lekeleri Testi)
 • CAT (Çocuklar için Algı Testi)
 • TAT (Tematik Algı Testi)
 • DENVER II Gelişim Tarama Testi
 • WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testleri
 • Bir İnsan Çiz, Bir Aile Çiz, Bir Ağaç Çiz Testleri
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

RANDEVU: 0212 466 01050