Zekamer Zeka Testleri Uygulama ve Değerlendirme Merkezi Telefon Numarası

0212 466 0053